A Tempó ® filozófia: „A legjobb elég jó!”


A Tempó® nemegyszerű termék védjegy, hanem az elmúlt 20 év hazai gyakorlatitapasztalataival, eredményeivel alátámasztott belsőégésűmotor-üzemeltetésifilozófia.

A Tempó®gázolaj- és fémkondicionáló szerek olyan multifunkciós organikus vegyületek, melyek többféle hatásmechanizmussalrendelkeznek, a velük kezelt olajok tulajdonságait átfogóan módosítják. Agázolaj kondicionálásával új gázolajminőség, a motorolajhoz adalékoltfémkondicionáló szerrel pedig új motorolaj minőség keletkezik. Alkalmazásuk nemcsakjavítja a gázolaj, a motorolaj meglévő tulajdonságait, hanem újtulajdonságokkal is felruházza azokat, jelentősen lelassítva a motorolaj és agázolaj öregedési folyamatait.

A Tempó® Diesel Power Plusgázolajkondicionáló és a Tempó® Fémkondicionáló Plus motorolaj adalékanyag összehangolt rendszerszemléletű alkalmazásánakszinergikus hatása van. A szinergia révén egyedülállóan kedvező komplex hatásmechanizmusokalakulnak ki, amelyek kedvezően befolyásolják a motor élettartamát,üzembiztosságát, gazdaságos és környezetbarát üzemét.

A Tempó® Diesel Power Plus gázolajkondicionáló ésa Tempó® Fémkondicionáló Plus motorolaj adalékanyag előírt technológiaszerinti együttes alkalmazásakor a motor üzemi jellemzői tartósan az újszerűállapotnak megfelelő értéken maradnak.


Mezei Tibor okl. mezőgazdaságigépészmérnök, okl. kutató szakmérnök, mestertanár

Szent IstvánEgyetemGépészmérnöki Kar Folyamatmérnöki Intézet Járműtechnika Tanszék

2100 Gödöllő, Páter Károly út 1.